BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Re­na­ult bu­gün ü­re­ti­me baş­lı­yor

Re­na­ult bu­gün ü­re­ti­me baş­lı­yor

Oyak Re­na­ult Oto­mo­bil Fab­ri­ka­la­rı A.Ş’de, 3 Ka­sım’da ara ve­ri­len üre­ti­me bu­gün ye­ni­den baş­la­na­cak.Oyak Re­na­ult Oto­mo­bil Fab­ri­ka­la­rı A.Ş’de, 3 Ka­sım’da ara ve­ri­len üre­ti­me bu­gün ye­ni­den baş­la­na­cak. 3-11 Ka­sım ta­rih­le­rin­de üre­ti­me ara ve­ren ka­ro­se­ri-mon­taj fab­ri­ka­sın­da ça­lı­şan iş­çi­ler, 9 gün­lük iz­nin ar­dın­dan ya­rın iş­ba­şı ya­pa­cak. OYAK Re­na­ult Oto­mo­bil Fab­ri­ka­la­rı A.Ş bün­ye­sin­de­ki ka­ro­se­ri-mon­taj fab­ri­ka­sın­da 3 Ka­sım­da oto­mo­bil üre­ti­mi­ne ara ve­ril­miş, mo­tor, vi­tes ku­tu­su ve şa­si üre­ti­mi­nin ya­pıl­dı­ğı me­ka­nik ve şa­si fab­ri­ka­sı ile ye­dek par­ça ve CKD da­ğı­tım fa­ali­yet­le­ri­ni prog­ram­la­ra uy­gun ola­rak sür­dü­receği, yedek parça merkezinin ise çalışacağı belirtilmişti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT