BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mo­to­rin ve ben­zin­de in­di­rim

Mo­to­rin ve ben­zin­de in­di­rim

Akar­ya­kıt ürün­le­rin­den 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zin­de 8 YKr, mo­to­rin­de 6 YKr ve ka­lo­ri­fer ya­kı­tın­da 3 ile 5 YKr in­di­ri­me gi­dil­di.Akar­ya­kıt ürün­le­rin­den 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zin­de 8 YKr, mo­to­rin­de 6 YKr ve ka­lo­ri­fer ya­kı­tın­da 3 ile 5 YKr in­di­ri­me gi­dil­di. An­ka­ra ve İz­mir’de BP, OPET ve Pet­rol Ofi­si ba­yi­le­rin­de 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı 3.19 YTL’den 3.11 YTL’ye, Shell&Tur­cas ba­yi­le­rin­de ise 3.20 YTL’den 3.12 YTL’ye dü­şü­rül­dü. İs­tan­bul’da ise BP, OPET ve Pet­rol Ofi­si ba­yi­le­rin­de lit­re fi­ya­tı 3.20 YTL’den 3,12 YTL’ye in­di­ri­len kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı, Shell ba­yi­le­rin­de 3.21 YTL’den 3.13 YTL’ye in­di­ril­di. Mo­to­rin fi­ya­tı ise, An­ka­ra’da 2.84-2.85 YTL ara­sın­da sa­tı­lır­ken, İs­tan­bul’da 2.79-2.81 YTL, İz­mir’de ise 2.78-2.81 YTL ara­sın­da sa­tı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT