BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Koç’tan sonra Ec­za­cı­ba­şı sahnede

Koç’tan sonra Ec­za­cı­ba­şı sahnede

Ec­za­cı­ba­şı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bü­lent Ec­za­cı­ba­şı, Bo­ru­san İs­tan­bul Flar­mo­ni Or­kes­tra­sı­’nın dü­zen­le­di­ği kon­se­ri yö­ne­te­cek.Ec­za­cı­ba­şı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bü­lent Ec­za­cı­ba­şı, Bo­ru­san İs­tan­bul Flar­mo­ni Or­kes­tra­sı­’nın dü­zen­le­di­ği kon­se­ri yö­ne­te­cek. Ba­şa­rı­lı iş adam­lı­ğı­nın ya­nı­sı­ra sa­nat­çı yö­nü­nü de ser­gi­le­ye­cek olan Ec­za­cı­ba­şı, bu­gün­kü kon­ser­de or­kes­tra şe­fi ola­rak sah­ne ala­cak. Kon­ser­den el­de edi­le­cek ge­lir ise trom­pet sa­nat­çı­sı Mus­ta­fa Ar­da Ca­ba­oğ­lu’nun yurt dı­şı eği­ti­min­de kul­la­nı­la­cak. Ec­za­cı­ba­şı kon­ser­de Çay­kovs­ki’nin Fın­dık­kı­ran Ba­le Süi­ti ad­lı ese­ri­nin dört bö­lü­mü­nü yö­ne­te­cek. Kon­ser için son pro­va dün Bo­ru­san Hol­ding bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Bü­lent Ec­za­cı­ba­şı, pro­va­ sı­ra­sın­da or­kes­tra­nın onur­sal şe­fi Gü­rer Ay­kal’dan or­kes­tra­nın na­sıl yö­ne­ti­le­ce­ği hak­kın­da bil­gi­ler al­dı. 2006 yılında konuk şef almaya başlayan Bo­ru­san İs­tan­bul Flar­mo­ni Or­kes­tra­sı­’nı geçen yıl iş adamı Rahmi Koç yönetmişti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT