BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > ‘Ku­veyt Türk pa­zardaki pa­yı­nı büyüttü’

‘Ku­veyt Türk pa­zardaki pa­yı­nı büyüttü’

Ku­veyt Türk Ka­tı­lım Ban­ka­sı’nın 2008 yı­lı 9 ay­lık net kâ­rı, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne oran­la yüz­de 53’lük ar­tış­la 84.7 mil­yon YTL’ye ulaş­tı.Ku­veyt Türk Ka­tı­lım Ban­ka­sı’nın 2008 yı­lı 9 ay­lık net kâ­rı, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne oran­la yüz­de 53’lük ar­tış­la 84.7 mil­yon YTL’ye ulaş­tı. Ku­veyt Türk Ka­tı­lım Ban­ka­sı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, 2007 yı­lı­nı yüz­de 109’luk net kâr ar­tı­şı ile ka­pa­tan ban­ka, 2008 yı­lı­nın do­kuz ayın­da 84,7 mil­yon YTL net kâ­ra ulaş­tı. Ku­veyt Türk Ge­nel Mü­dü­rü Ufuk Uyan, kâr marj­la­rın­da­ki ge­liş­me, ge­lir­ler­de­ki ar­tış ve mev­du­at­ta pa­zar pa­yı­nı arttır­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT