BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çin­li mo­da­cı­ya Türk dü­ğünü

Çin­li mo­da­cı­ya Türk dü­ğünü

Lon­dra’da mo­da ta­sa­rım­cı­lı­ğı ya­pan Çin asıl­lı İn­gi­liz ge­lin, Ba­lı­ke­sir’in Ban­dır­ma il­çe­sin­de Türk usu­lü dü­ğün­le ev­len­di.> Mus­ta­fa Ya­ma­ner BA­LI­KE­SİR İHA Lon­dra’da mo­da ta­sa­rım­cı­lı­ğı ya­pan Çin asıl­lı İn­gi­liz ge­lin, Ba­lı­ke­sir’in Ban­dır­ma il­çe­sin­de Türk usu­lü dü­ğün­le ev­len­di. Mar­ma­ris’te 5 se­ne ön­ce ta­nı­şan Ban­dır­ma­lı Dur­sun Ta­han’la hayatını birleştiren mo­da ta­sa­rım­cı­sı Lin­da Po Lin Lam, eşini çok sev­di­ği­ni ve çok mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ge­linin İn­gil­te­re’den ge­len ai­le­si ve ar­ka­daş­la­rının da katıldığı düğünde, Lin­da Po Lin Lam, Türk ve İn­gi­liz ko­nuk­lar­la bir­lik­te sa­at­ler­ce oy­na­yıp ha­lay çek­ti. 7 kat­lı pas­ta­yı da­vet­li­le­rin al­kış­la­rı ara­sın­da ke­sen genç çif­tin önü­müz­de­ki ay­lar­da Lon­dra’da ikin­ci bir dü­ğün da­ha ya­pa­cak­la­rı be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT