BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­nat­lı ara­ba ile dün­ya tu­ru

Ka­nat­lı ara­ba ile dün­ya tu­ru

Uçan bir ara­bay­la dün­ya­yı do­laş­mak, ola­bil­me­si en im­kan­sız yol­cu­luk gi­bi gö­rü­nü­yor. Ama bu bir fan­te­zi de­ğil. Ti­mes On­li­ne’in ha­be­ri­ne gö­re, uçan ara­bay­la dün­ya tu­ru ge­le­cek yıl ger­çek ola­cak.Uçan bir ara­bay­la dün­ya­yı do­laş­mak, ola­bil­me­si en im­kan­sız yol­cu­luk gi­bi gö­rü­nü­yor. Ama bu bir fan­te­zi de­ğil. Ti­mes On­li­ne’in ha­be­ri­ne gö­re, uçan ara­bay­la dün­ya tu­ru ge­le­cek yıl ger­çek ola­cak. Sah­ra ti­pi dört çe­ker ara­cın ar­ka­sı­na ta­kı­lan fan ve fi­ber ka­nat­lar­la uçan Car­do­zo Pa­ra­mo­tor adı ve­ri­len mo­tor­lu ya­maç pa­ra­şü­tü, yer­den yüz­ler­ce ki­lo­met­re yük­se­le­bi­le­cek. Ara­cın ar­ka­sın­da ise acil du­rum­lar­da ine­bil­mek için pa­ra­şüt ve su­ya düş­me ih­ti­ma­li­ne kar­şı bir şiş­me bot bu­lu­nacak. Car­do­zo’ya yol­cu­luk sı­ra­sın­da 3 araç ve mo­to­sik­let­ten olu­şan bir des­tek eki­bi de eş­lik ede­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT