BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Su­ça ka­rı­şan 48 ak­ra­ba­sı­nı gö­zal­tı­na al­dı

Su­ça ka­rı­şan 48 ak­ra­ba­sı­nı gö­zal­tı­na al­dı

Çin’in gü­ney­ba­tı­sın­da­ki üc­ra bir böl­ge­de bir po­lis şe­fi; kar­deş­le­ri, ku­zen­le­ri­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çe­şit­li suç­la­ra ka­rı­şan 48 ak­ra­ba­sı­nı gö­zal­tı­na al­dı.> PE­KİN İHA Çin’in gü­ney­ba­tı­sın­da­ki üc­ra bir böl­ge­de bir po­lis şe­fi; kar­deş­le­ri, ku­zen­le­ri­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çe­şit­li suç­la­ra ka­rı­şan 48 ak­ra­ba­sı­nı gö­zal­tı­na al­dı. Si­çu­an eya­le­tin­de­ki He­iz­hu­go­u ka­sa­ba­sın­da 10 yıl­dır gö­rev ya­pan 30 ya­şın­da­ki po­lis şe­fi La­obu­la­lu­o, kim olur­sa ol­sun su­ça ka­rı­şan her­ke­si tu­tuk­la­dı. Kar­de­şi­ni bi­le... La­obu­la­lu­o, sar­hoş­ken bir okul­da­ki öğ­ret­men­le­ri dö­ven kar­de­şi­ni ve 2 ku­ze­ni ile kap­kaç­çı­lık ya­pan bir ak­ra­ba­sı­nı ce­za evi­ne gön­der­di. Dü­rüst­lük tim­sa­li po­li­sin şim­di­ye ka­dar gö­zal­tı­na al­dı­ğı ar­ka­ba­la­rı­nın sa­yı­sı 48’i bul­du. Ba­zı ak­ra­ba­la­rı ta­ra­fın­dan teh­dit edi­len La­obu­la­lu­o, kork­tu­ğu için kö­yü­ne gi­de­mi­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT