BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Şiş­li’de 5 sa­at elek­trik ke­sin­ti­si

Şiş­li’de 5 sa­at elek­trik ke­sin­ti­si

Şiş­li’de 13 Ka­sım’da 5 sa­at sü­rey­le elek­trik ke­sin­ti­si ya­pı­la­cak.Şiş­li’de 13 Ka­sım’da 5 sa­at sü­rey­le elek­trik ke­sin­ti­si ya­pı­la­cak. BE­DAŞ’tan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ça­lış­ma­lar se­be­biy­le, 13 Ka­sım per­şem­be gü­nü 09.00-14.00 sa­at­le­ri ara­sın­da Şiş­li’nin Ful­ya Ma­hal­le­si, Peh­li­van Ca­mi, Öğ­ret­men Ni­gar ve Akın­cı Ba­yı­rı so­kak­la­rı ile ci­var­la­rı­na elek­trik ve­ri­le­me­ye­ce­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT