BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pik­nik tü­püy­le kay­nak fa­ci­a­ya yol a­çı­yor­du

Pik­nik tü­püy­le kay­nak fa­ci­a­ya yol a­çı­yor­du

Ka­dı­köy Fi­kir­te­pe Man­dı­ra Cad­de­si ü­ze­rin­de­ki 6 kat­lı bi­na­nın ça­tı­sı­na ku­ru­lan baz is­tas­yo­nun­da pik­nik tü­püy­le kay­nak ya­pıl­dı­ğı sı­ra­da bü­yük bir pat­la­ma mey­da­na gel­di.Ka­dı­köy Fi­kir­te­pe Man­dı­ra Cad­de­si ü­ze­rin­de­ki 6 kat­lı bi­na­nın ça­tı­sı­na ku­ru­lan baz is­tas­yo­nun­da pik­nik tü­püy­le kay­nak ya­pıl­dı­ğı sı­ra­da bü­yük bir pat­la­ma mey­da­na gel­di. Pik­nik tü­pü­nün pat­la­ma­sı so­nu­cu çı­kan yan­gın bi­na­nın ça­tı ka­tı­nı ta­ma­men sar­dı. Yan­gın hız­la bü­yür­ken, bi­na­da bu­lu­nan va­tan­daş­lar da can hav­liy­le dı­şa­rı çık­tı. Yan­gı­n çok sa­yı­da it­fa­i­ye e­ki­binin mü­da­ha­lesiyle söndürüldü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT