BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­ni Ga­la­ta Köp­rü­sü ya­rın ge­ce ka­pa­lı

Ye­ni Ga­la­ta Köp­rü­sü ya­rın ge­ce ka­pa­lı

Ye­ni Ga­la­ta Köp­rü­sü, ba­kım ça­lış­ma­la­rı se­be­biy­le 13 Ka­sım­da 01.00-04.30 sa­at­le­ri ara­sın­da araç ve ya­ya tra­fi­ği­ne ka­pa­tı­la­cak.Ye­ni Ga­la­ta Köp­rü­sü, ba­kım ça­lış­ma­la­rı se­be­biy­le 13 Ka­sım­da 01.00-04.30 sa­at­le­ri ara­sın­da araç ve ya­ya tra­fi­ği­ne ka­pa­tı­la­cak. Söz ko­nu­su ta­rih­te Ye­ni Ga­la­ta Köp­rü­sü’nü kul­la­na­cak araç ve ya­ya­la­rın, 01.00-03.30 sa­at­le­ri ara­sın­da Ata­türk Köp­rü­sü’nü, 03.30-04.30 sa­at­le­ri ara­sın­da ise Ha­liç Köp­rü­sü’nü kul­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT