BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bank hır­sız­la­rı­na ­ZİN­CİR­Lİ TEDBİR

Bank hır­sız­la­rı­na ­ZİN­CİR­Lİ TEDBİR

Ya­lo­va­’nın Çı­nar­cık il­çe­sin­de, va­tan­daş­la­rın kul­la­nı­mı için be­le­di­ye­ce çe­şit­li nok­ta­la­ra yer­leş­ti­ri­len bank­lar, son gün­ler­de ar­tış gös­te­ren hır­sız­lık olay­la­rı­nın önü­ne ge­çi­le­bil­me­si için zin­cir­le elek­trik di­rek­le­ri­ne bağ­la­nı­yor.Ya­lo­va­’nın Çı­nar­cık il­çe­sin­de, va­tan­daş­la­rın kul­la­nı­mı için be­le­di­ye­ce çe­şit­li nok­ta­la­ra yer­leş­ti­ri­len bank­lar, son gün­ler­de ar­tış gös­te­ren hır­sız­lık olay­la­rı­nın önü­ne ge­çi­le­bil­me­si için zin­cir­le elek­trik di­rek­le­ri­ne bağ­la­nı­yor. Çı­nar­cık Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri, hır­sız­lık olay­la­rı­nın ön­len­me­si için baş­vu­ru­lan yön­te­min ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bank­la­rı bağ­la­dı­ğı­mız gün­den bu ya­na hiç­bir hır­sız­lık ya da za­rar ver­me ola­yıy­la kar­şı­laş­ma­dı­k” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT