BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Go­ril­le­re an­ne­lik ya­pı­yor

Go­ril­le­re an­ne­lik ya­pı­yor

Bu İngiliz ka­dı­nın tut­ku­su çok baş­ka. Her­ke­sin kork­tu­ğu go­ril­le­re o, ço­cuk­la­rıy­mış gi­bi ba­kı­yor.Bu İngiliz ka­dı­nın tut­ku­su çok baş­ka. Her­ke­sin kork­tu­ğu go­ril­le­re o, ço­cuk­la­rıy­mış gi­bi ba­kı­yor. Da­ily Ma­il’­in ha­be­ri­ne gö­re, 33 yaşındaki Rac­hel Ho­gan isim­li bi­yo­log, Ka­me­run do­ğal ha­ya­tı ko­ru­ma par­kın­da go­ril­le­re 13 yıl­dır ba­kı­cı­lık ya­pı­yor. Parktaki go­ril­ler­le oy­na­mak, Rachel Ho­ga­n’­ın en bü­yük eğ­len­ce­si. Bu ça­ba­la­rın­dan do­la­yı İn­gil­te­re­’de ödü­le la­yık gö­rü­len Ho­gan, tö­re­nin he­men ar­dın­dan go­ril­le­ri­nin ya­nı­na dön­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT