BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül’ün da­va­sı­na yet­ki­siz­lik ka­ra­rı

Gül’ün da­va­sı­na yet­ki­siz­lik ka­ra­rı

Türk Eği­tim-Sen Kay­se­ri 2 No’lu Şu­be Baş­ka­nı Ali İh­san Öz­türk ta­ra­fın­dan, Tür­ki­ye-Er­me­nis­tan ma­çı se­be­biy­le Er­me­nis­tan’a gi­den Ab­dul­lah Gül’e açı­lan da­va­nın ilk du­ruş­ma­sı dün ya­pıl­dı.Türk Eği­tim-Sen Kay­se­ri 2 No’lu Şu­be Baş­ka­nı Ali İh­san Öz­türk ta­ra­fın­dan, Tür­ki­ye-Er­me­nis­tan ma­çı se­be­biy­le Er­me­nis­tan’a gi­den Ab­dul­lah Gül’e açı­lan da­va­nın ilk du­ruş­ma­sı dün ya­pıl­dı. Ab­dul­lah Gül aley­hi­ne açı­lan 350 YKr’lik taz­mi­nat da­va­sı­nın yak­la­şık 40 da­ki­ka sü­ren ilk du­ruş­ma­sın­da, 3. Sulh Hu­kuk Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan yet­ki­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT