BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İtal­yan he­yet İz­mir zirvesinde

İtal­yan he­yet İz­mir zirvesinde

Bu­gü­ne ka­dar sa­de­ce Al­man­ya, Fran­sa, İn­gil­te­re ve İs­pan­ya ile dü­zen­li zir­ve top­lan­tı­la­rı ger­çek­leş­ti­ren İtal­ya, Tür­ki­ye’ye jest ya­pa­rak, ilk kez Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) üye­si ol­ma­yan bir ül­ke ile zir­ve dü­zen­le­ye­cek.> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Bu­gü­ne ka­dar sa­de­ce Al­man­ya, Fran­sa, İn­gil­te­re ve İs­pan­ya ile dü­zen­li zir­ve top­lan­tı­la­rı ger­çek­leş­ti­ren İtal­ya, Tür­ki­ye’ye jest ya­pa­rak, ilk kez Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) üye­si ol­ma­yan bir ül­ke ile zir­ve dü­zen­le­ye­cek. İz­mir’in aday ol­du­ğu EX­PO 2015’i son an­da Mi­la­no’ya kap­tı­ran Tür­ki­ye, İtal­yan ka­bi­ne­si­ni bu­gün İz­mir’de ağır­la­ya­cak. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve İtal­ya Baş­ba­ka­nı Sil­vi­o Ber­lus­co­ni, Tür­ki­ye ile İtal­ya ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek hü­kü­met­ler ara­sı zir­ve­de bu­lu­şa­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT