BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Par­ti­li Ali Kul kalp kri­zi ge­çir­di

AK Par­ti­li Ali Kul kalp kri­zi ge­çir­di

AK Par­ti Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ali Kul, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­dan son­ra baş ağ­rı­sı şi­ka­ye­tiy­le Mec­lis Dok­tor­lu­ğu­na git­ti.AK Par­ti Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ali Kul, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­dan son­ra baş ağ­rı­sı şi­ka­ye­tiy­le Mec­lis Dok­tor­lu­ğu­na git­ti. Bu­ra­da kalp kri­zi ge­çir­di­ği tes­pit edi­len Kul, Gü­ven Has­ta­ne­si­ne sevk edil­di. Kalp kri­zi ge­çi­ren Kul’a has­ta­ne­de ilk mü­da­ha­le­nin ya­pıl­dı­ğı ve göz­lem al­tın­da tu­tul­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT