BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Ko­ca­sı­nı def­net­me­ye gi­den ka­dın e­şi­nin ta­bu­tu­na ba­şı­nı çar­pın­ca öl­dü

­Ko­ca­sı­nı def­net­me­ye gi­den ka­dın e­şi­nin ta­bu­tu­na ba­şı­nı çar­pın­ca öl­dü

Bre­zil­ya­lı bir ka­dın, kalp kri­zi ge­çi­re­rek ölen ko­ca­sı­nı def­net­me­ye gi­der­ken, ta­bu­tun ba­şı­na çarp­ma­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Bre­zil­ya­lı bir ka­dın, kalp kri­zi ge­çi­re­rek ölen ko­ca­sı­nı def­net­me­ye gi­der­ken, ta­bu­tun ba­şı­na çarp­ma­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Pa­zar gü­nü ka­tıl­dı­ğı bir par­ti­de dans eder­ken ani­den kalp kri­zi ge­çi­rip ölen ada­mı (76) def­net­me­ye gi­den ve içe­ri­sin­de ada­mın eşi Mar­ci­ana Sil­va Bar­ce­los (67) ve ai­le­si­nin bu­lun­du­ğu ce­na­ze ara­cı­na ar­ka­dan ge­len bir ara­cın çarp­tı­ğı be­lir­til­di. Yol­da baş­ka bir ara­cın ce­na­ze ara­ba­sı­na ar­ka­dan vur­ma­sı so­nu­cu ta­bu­tun ye­rin­den ka­ya­rak Bar­ce­lo­s’­un ba­şı­na çarp­tı­ğı ve ka­dı­nın olay ye­rin­de öl­dü­ğü be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT