BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Akıl­lı hap üre­til­di

Akıl­lı hap üre­til­di

Phi­lips, ya­pı­sın­da mik­ro­iş­lem­ci, pil, kab­lo­suz rad­yo, pom­pa ve ilaç bö­lü­mü bu­lu­nan “a­kıl­lı ha­p” ge­liş­tir­di.Phi­lips, ya­pı­sın­da mik­ro­iş­lem­ci, pil, kab­lo­suz rad­yo, pom­pa ve ilaç bö­lü­mü bu­lu­nan “a­kıl­lı ha­p” ge­liş­tir­di. iPill adın­da­ki bu akıl­lı hap, bu­lun­du­ğu ye­rin asit­lik de­re­ce­si­ne ba­ka­rak ne­re­de ol­du­ğu­nu tes­pit edip ge­rek­ti­ğin­de ya­pı­sın­da­ki ila­cı ser­best bı­ra­kı­yor. Sin­di­rim sis­te­miy­le il­gi­li has­ta­lık­lar­da, ila­cı doğ­ru­dan prob­le­min ol­du­ğu böl­ge­ye bı­rak­arak do­za­jı­nı azal­tıp ar­tı­ra­bil­mek, hem yan et­ki­le­ri azal­ta­bi­le­cek hem de da­ha kı­sa sü­re­de te­da­vi im­ka­nı su­na­bi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT