BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pet­rol 58 do­la­rın al­tın­da, ben­zin u­cuz­la­dı

Pet­rol 58 do­la­rın al­tın­da, ben­zin u­cuz­la­dı

U­lus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­da pet­rol fi­yat­la­rı, 20 ay­dan bu ya­na ilk de­fa 58 do­la­rın al­tı­na in­di. ABD ti­pi ham pet­ro­lün va­ri­li 57.90 do­la­ra in­di.U­lus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­da pet­rol fi­yat­la­rı, 20 ay­dan bu ya­na ilk de­fa 58 do­la­rın al­tı­na in­di. ABD ti­pi ham pet­ro­lün va­ri­li 57.90 do­la­ra in­di. Pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı düş­me­ye de­vam e­der­ken, yurt i­çin­de de a­kar­ya­kıt fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş hız­lan­dı. Ön­ce­ki gün ya­pı­lan 8 ku­ruş­luk in­di­ri­min ar­dın­dan ben­zin­de 7-8 YKr’lik bir in­di­rim da­ha ya­pıl­dı. An­ka­ra ve İz­mir’de BP, O­PET ve Pet­rol O­fi­si ba­yi­le­rin­de, 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı 3.11 YTL’den 3.04 YTL’ye, S­hell&­Tur­cas ba­yi­le­rin­de i­se 3.12 YTL’den 3.04 YTL’ye dü­şü­rül­dü. İs­tan­bul’da i­se 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı bayilerde 3.05 YTL’ye kadar geriledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT