BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oes­tro’dan ba­yan­la­ra bozulmayı önleyen krem

Oes­tro’dan ba­yan­la­ra bozulmayı önleyen krem

2006 yı­lın­da Ase­na’nın ta­nı­tı­mı­nı yap­tı­ğı Oes­tro Gö­ğüs Kre­mi em­zir­me­den ve ki­lo­dan kay­nak­la­nan bo­zul­ma­la­rı gi­de­ri­yor.2006 yı­lın­da Ase­na’nın ta­nı­tı­mı­nı yap­tı­ğı Oes­tro Gö­ğüs Kre­mi em­zir­me­den ve ki­lo­dan kay­nak­la­nan bo­zul­ma­la­rı gi­de­ri­yor. Gö­ğüs­le­rin ağ­rı­sız, yan et­ki­siz ve do­ğal yol­lar­la top­lan­ma­sı­nı sağ­la­yan krem 2 kür ha­lin­de ec­za­ne­ler­de sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Krem ha­fif de­for­mas­yon­lar için en az iki, yo­ğun de­for­mas­yon­lar için en az 4 ay­lık kür ha­lin­de kul­la­nı­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT