BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özel mek­tup­lar­ı ile Yah­ya Ke­mal

Özel mek­tup­lar­ı ile Yah­ya Ke­mal

Ya­pı Kre­di, “Özel Mek­tup­la­rı ve Ya­zış­ma­la­rıy­la Ölü­mü­nün 50. Yı­lın­da Yah­ya Ke­mal” ser­gi­siy­le Türk şi­iri­nin bü­yük üs­ta­dı­nı anı­yor.Ya­pı Kre­di, “Özel Mek­tup­la­rı ve Ya­zış­ma­la­rıy­la Ölü­mü­nün 50. Yı­lın­da Yah­ya Ke­mal” ser­gi­siy­le Türk şi­iri­nin bü­yük üs­ta­dı­nı anı­yor. Ya­pı Kre­di Ser­met Çif­ter Sa­lo­nu’nda bu­gün açı­la­cak ve bir ay sü­rey­le açık ka­la­cak “Ge­mi El­li Yıl­dır Ses­siz” baş­lık­lı ser­gi­de, Yah­ya Ke­mal’in ken­di el ya­zı­sıy­la şu­ra­ya bu­ra­ya not et­ti­ği di­ze­ler, sa­ğa so­la gön­der­di­ği mek­tup ve kart­pos­tal­lar, ken­di­si­ne ke­si­len otel fa­tu­ra­la­rı, tek ba­şı­na ve baş­ka­la­rıy­la çek­tir­di­ği fo­toğ­raf­lar yer alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT