BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­lekt­rik ke­sin­ti­si

E­lekt­rik ke­sin­ti­si

Be­yoğ­lu’n­da pa­zar gü­nü 07.00 i­le 12.00 a­ra­sın­da Ka­tip Mus­ta­fa Çe­le­bi Ma­hal­le­si, Tak­sim E­ği­tim ve A­raş­tır­ma Has­ta­ne­si...Be­yoğ­lu’n­da pa­zar gü­nü 07.00 i­le 12.00 a­ra­sın­da Ka­tip Mus­ta­fa Çe­le­bi Ma­hal­le­si, Tak­sim E­ği­tim ve A­raş­tır­ma Has­ta­ne­si, Maç, A­ğa­yı­se­bil, Li­va, A­ğa Ha­ma­mı so­kak­lar, Bal­ta­cı ve La­pa çık­ma­zı so­kak­la­rı, Tak­sim İl­köğ­re­tim O­ku­lu ve ci­var­la­rı­na e­lekt­rik ve­ri­le­me­ye­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT