BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

AV­CI­LAR: Ay­fer: 6486433 Emek: 5095493 Gü­zel­yurt: 6900114 BAĞ­CI­LAR: Aziz­ba­ba: 4743700 Sa­mur: 4332999 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Nes­li­han: 5560684AV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Ay­fer: 6486433 Emek: 5095493 Gü­zel­yurt: 6900114 BAĞ­CI­LAR: Aziz­ba­ba: 4743700 Sa­mur: 4332999 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Nes­li­han: 5560684 Zu­hal: 4333183 Ya­şar: 6531289 Zey­nep: 4427640 De­niz: 6521928 BA­KIR­KÖY: Ar­da: 5701512 Lok­man He­kim: 6604902 Fi­liz: 5791603 Gün: 5737076 BAY­RAM­PA­ŞA: Nil­gün: 5656924 BE­ŞİK­TAŞ: Ma­cit Me­te: 2650535 As­lan: 2115571 Şi­fa: 2823543 Ye­ni Şi­fa: 2588928 BE­YOĞ­LU: Yıl­dız: 2562071 Bü­yük: 2564355 Se­def: 2382267 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Ar­ma­ğan: 6699300 Sol­maz: 8712033 Gür­pı­nar: 8806415 Yon­ca: 6890747 Se­ma: 8826926 Ay­lin: 8631704 Se­lin: 8611303 Gü­ney: 8767886 Er­dal: 5961163 ÇA­TAL­CA: Emel: 7892771 Ha­dım­köy: 7712325 EMİ­NÖ­NÜ: Oğuz: 5265068 ESEN­LER: Pa­pat­ya: 4294959 Se­vinç: 5693159 EYÜP: Ar­zu: 6272386 Ni­şan­ca: 5445142 Şi­fa: 3222101 FA­TİH: Ak­de­niz: 6336004 De­de: 4911321 Ha­se­ki Yu­suf­pa­şa: 5304589 Ati­ka­li: 5317729 Fa­tih: 6314250 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Bu­ket­can: 6181198 Ça­ğa­tay: 4177170 Te­zel: 5971091 Ser­pil: 5364605 Gü­neş: 6156183 İpe­kay: 5946195 GÜN­GÖ­REN: Me­di­ne: 5566678 Şi­fa: 5751612 Gül: 5045486 KA­ĞIT­HA­NE: Bu­rak: 2100777 Alp: 2698727 Se­zen: 2815314 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Gül­can: 4858880 Eren: 6987710 Ya­şam: 4240898 Al­per: 5999438 Ege­men: 5986350 SA­RI­YER: De­ni­zay: 3230386 Si­nem: 2717682 Sİ­LİV­Rİ: Sağ­lık: 7273007 Ya­şam: 7316038 ŞİŞ­Lİ: Ser­hat: 2895770 Te­kin: 2116649 İz­zet­pa­şa: 2960033 To­pa­ğa­cı Ül­kü: 2472001 Ufuk: 2411998 ZEY­TİN­BUR­NU: Halk: 5472132 Ze­ren: 4159220 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da: 3812112 De­niz: 3823878 Hey­be­li­ada: 3518415 Ada: 3814775 BEY­KOZ: Çu­kur­ça­yır: 3225796 Ger­mir­li­gil: 6801994 Mu­rat: 4792590 KA­DI­KÖY: Na­ki­boğ­lu: 3725463 Po­len: 3611475 Ak­se­ki­li: 5660337 Çiğ­dem: 3850671 Do­ruk: 4783214 En­gin: 3851355 Hi­lal: 5452112 Sağ­lık: 3485454 Ye­ni Mo­da: 3360803 İn­ci: 5732065 Yu­suf: 4565793 KAR­TAL: Kar­lık: 3879016 Ekin: 3773110 Gü­nay­dın: 3112019 Mar­ma­ra: 4523739 Şi­fa: 3891668 Çam: 4519547 MAL­TE­PE: Işık: 4579903 Fa­ruk: 4274805 Sev­gi: 3660351 Ça­ğa­tay: 3521963 PEN­DİK: Aras: 4826303 Oya: 3928029 Ful­de­nur: 4900112 Sel­cen: 4837232 SUL­TAN­BEY­Lİ: Bur­cu: 5926515 Gö­let: 4876250 Şİ­LE: Şi­fa: 7218169 Uz­man: 7115917 TUZ­LA: Öz­lem: 3958541 Di­la: 4235226 ÜM­RA­Nİ­YE: Ye­ni Ih­la­mur: 6114055 Büş­ra: 4308384 Eser: 6419682 Ay­sun: 6327282 Pı­nar: 5213249 Ya­şam: 3640402 ÜS­KÜ­DAR: Bey­ler­be­yi: 3182398 Alev: 3327911 Han­dan: 3244696 Du­var­di­bi: 5531535 Ku­ru­çeş­me: 3340051 Öz­lem Şi­fa: 5534444
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT