BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­ra­kol­la­rı da TO­Kİ ya­pa­cak

Ka­ra­kol­la­rı da TO­Kİ ya­pa­cak

Ak­tü­tün Ka­ra­ko­lu­na ya­pı­lan sal­dı­rı­dan son­ra gün­de­me ge­len ka­ra­kol­la­rın ta­şın­ma­sı ve mo­dern­leş­ti­ril­me­si p­ro­je­sin­de Top­lu Ko­nut İ­da­re­si­ne (TO­Kİ) gö­rev ve­ril­di.Ak­tü­tün Ka­ra­ko­lu­na ya­pı­lan sal­dı­rı­dan son­ra gün­de­me ge­len ka­ra­kol­la­rın ta­şın­ma­sı ve mo­dern­leş­ti­ril­me­si p­ro­je­sin­de Top­lu Ko­nut İ­da­re­si­ne (TO­Kİ) gö­rev ve­ril­di. 162 ka­ra­ko­lun ya­pı­mı ko­nu­sun­da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ve Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı i­le TO­Kİ a­ra­sın­da dün p­ro­to­kol im­za­lan­dı. P­ro­to­kol kap­sa­mın­da, ka­ra­kol­la­rın 44’ü Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı, ka­la­nı da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı i­çin ya­pı­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT