BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Meh­met­çik’te kar alar­mı

‘Meh­met­çik’te kar alar­mı

Si­irt”in Per­va­ri ve Eruh il­çe­le­ri çev­re­sin­de­ki yük­sek dağ­la­ra kar düş­me­si se­be­biy­le böl­ge­de gü­ven­lik ted­bir­le­ri ar­tı­rıl­dı.> Ze­ke­ri­ya Gü­neş Sİ­İRT İHA Si­irt”in Per­va­ri ve Eruh il­çe­le­ri çev­re­sin­de­ki yük­sek dağ­la­ra kar düş­me­si se­be­biy­le böl­ge­de gü­ven­lik ted­bir­le­ri ar­tı­rıl­dı. As­ker, Ga­bar Da­ğı ve çev­re­sin­de yo­ğun gü­ven­lik ted­bir­le­ri alır­ken, te­rö­rist­le­rin yol­la­ra ma­yın tu­zak­la­ma­sı ih­ti­ma­li­ne kar­şı­lık yol gü­ve­li­ği de ar­tı­rıl­dı. Sa­bah sa­at­le­rin­de baş­la­yan ma­yın ta­ra­ma­sı kap­sa­mın­da jan­dar­ma da Si­irt-Şir­van-Per­va­ri ka­ra­yo­lun­da yol kon­tro­lü ya­pı­yor.
Kapat
KAPAT