BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Po­li­se sal­dı­rı­ya 2 tu­tuk­la­ma da­ha

Po­li­se sal­dı­rı­ya 2 tu­tuk­la­ma da­ha

Ali Gaf­far Ok­kan Po­lis Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ser­vis oto­bü­sü­ne yö­ne­lik 8 Ekim­de dü­zen­le­nen bom­ba­lı ve si­lah­lı sal­dı­rı ola­yıy­la il­gi­li gö­zal­tı­na alı­nan 2 ki­şi sav­cı­lı­ğa çı­ka­rıl­dı. Zan­lı­lar, ‘te­rör ör­gü­tü­ne yar­dım ve ya­tak­lık’ su­çun­dan tu­tuk­lan­dı.Ali Gaf­far Ok­kan Po­lis Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ser­vis oto­bü­sü­ne yö­ne­lik 8 Ekim­de dü­zen­le­nen bom­ba­lı ve si­lah­lı sal­dı­rı ola­yıy­la il­gi­li gö­zal­tı­na alı­nan 2 ki­şi sav­cı­lı­ğa çı­ka­rıl­dı. Zan­lı­lar, ‘te­rör ör­gü­tü­ne yar­dım ve ya­tak­lık’ su­çun­dan tu­tuk­lan­dı. Böy­le­ce olay­la il­gi­li tu­tuk­la­nan­la­rın sa­yı­sı 10’a yük­sel­di. Sal­dı­rı­da 4 po­lis me­mu­ru ile bir tek­nis­yen ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti. Bu ara­da, Ada­na’nın Cey­han il­çe­sin­de po­lis, dün ge­ce ya­rı­sı 43 eve eş za­man­lı ope­ras­yon dü­zen­le­di. Yak­la­şık 250 po­li­sin ka­tıl­dı­ğı ope­ras­yon­da, izin­siz gös­te­ri­le­re ka­tıl­dı­ğı be­lir­le­nen 7’si ka­dın 36 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT