BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 4 ko­ru­cu­ya ha­pis ce­za­sı

4 ko­ru­cu­ya ha­pis ce­za­sı

Şır­nak’ın Ulu­de­re il­çe­sin­de, te­rör ör­gü­tü PKK men­sup­la­rı­na sı­nır ge­çiş­le­rin­de kı­la­vuz­luk yap­tık­la­rı ve mal­ze­me te­min et­tik­le­ri ge­rek­çe­siy­le yar­gı­la­nan 4 köy ko­ru­cu­su 7’şer yıl 6’şar ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Sav­cı, ha­zır­la­dı­ğı mü­ta­la­ası­nı oku­duk­tan son­ra mah­ke­me­ye sun­du.Şır­nak’ın Ulu­de­re il­çe­sin­de, te­rör ör­gü­tü PKK men­sup­la­rı­na sı­nır ge­çiş­le­rin­de kı­la­vuz­luk yap­tık­la­rı ve mal­ze­me te­min et­tik­le­ri ge­rek­çe­siy­le yar­gı­la­nan 4 köy ko­ru­cu­su 7’şer yıl 6’şar ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Sav­cı, ha­zır­la­dı­ğı mü­ta­la­ası­nı oku­duk­tan son­ra mah­ke­me­ye sun­du. Mü­ta­la­ada, sa­nık­la­rın te­rör ör­gü­tü PKK’ya bi­le­rek ve is­te­ye­rek yar­dım et­tik­le­ri be­lir­til­di. Mah­ke­me he­ye­ti, sa­nık­lar Ece­vit Berk, Sa­ba­hat­tin Berk, Ni­hat Berk ve Se­bah Berk TCK’nın 314/2. mad­de­si uya­rın­ca 7’şer yıl 6’şar ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tır­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT