BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Unut­ma­dık,unut­ma­ya­ca­ğız!

Unut­ma­dık,unut­ma­ya­ca­ğız!

Bur­sas­por Ku­lü­bü Ba­sın Söz­cü­sü Meh­met Ça­vu­şoğ­lu, Be­şik­taş As­baş­ka­nı Le­vent Er­do­ğan’ın, ‘’Bur­sas­por’a dost­luk eli­mi­zi uza­tı­yo­ruz’’ yö­nün­de­ki söz­le­ri üze­ri­ne...Bur­sas­por Ku­lü­bü Ba­sın Söz­cü­sü Meh­met Ça­vu­şoğ­lu, Be­şik­taş As­baş­ka­nı Le­vent Er­do­ğan’ın, ‘’Bur­sas­por’a dost­luk eli­mi­zi uza­tı­yo­ruz’’ yö­nün­de­ki söz­le­ri üze­ri­ne, “Be­şik­taş dost­luk eli­ni ge­çen se­zon Ada­na’da oy­na­dı­ğı­mız maç­ta uzat­ma­lıy­dı’’ de­di. Ça­vu­şoğ­lu, “Ada­na Ha­va­ala­nı’nda ya­şa­nan olay­la­rı kim­se unut­ma­dı. Ne sı­kın­tı­lar çek­ti­ği­mi­zi an­cak biz­ler bi­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT