BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­fes Rus­ya’da don­du

E­fes Rus­ya’da don­du

Mos­ko­va’da her hat­tıy­la tel tel dö­kü­len la­ci­vert-­be­yaz­lı­lar, Pa­ni­o­ni­os şo­ku­nu at­la­ta­ma­dan bir dar­be de CSK’dan ye­diMos­ko­va’da her hat­tıy­la tel tel dö­kü­len la­ci­vert-­be­yaz­lı­lar, Pa­ni­o­ni­os şo­ku­nu at­la­ta­ma­dan bir dar­be de CSK’dan ye­di SA­VUN­MA ÇA­BUK DÜŞ­TÜ Av­ru­pa Li­gi’nde 4. ma­çı­na çı­kan Efes, CSKA Mos­ko­va’ya 90-68 mağ­lup ol­du. Ma­ça çok kö­tü baş­la­yan la­ci­vert-be­yaz­lı­lar, ilk çey­rek­te po­ta­sın­da tam 27 sa­yı gö­rür­ken, ra­kip çem­be­re sa­de­ce 9 sa­yı bı­ra­ka­bil­di: 27-9. Rus eki­bi ikin­ci pe­ri­yod­da far­kı 27 sa­yı­ya (38-11) çı­ka­ra­rak dev­re­ye 47-27 ön­de gir­di. İkin­ci ya­rı­ya üç­lük­ler­le baş­la­şan CSKA, 28 sa­yı­ya çok er­ken ulaş­tı: 58-30. Çey­rek ise 74-47 ev sa­hi­bi le­hi­ne so­nuç­lan­dı. Fi­nal bö­lü­mün­de Smith’in üç­lük­le­ri far­kın açıl­ma­sı­nı ön­le­ye­me­yin­ce, CSKA sa­lon­dan 90-68 ga­lip ay­rı­la­rak ye­nil­mez­lik un­va­nı­nı sür­dür­dü. SA­LON: CS­KA HA­KEM­LER: J.Mar­tin (İs­pan­ya) *** D.Hi­er­re­zu­e­lo (İs­pan­ya) *** M.Vo­ji­no­vic (Sır­bis­tan) *** CS­KA: Zi­zis ** 5 Sis­ka­us­kas *** 19 Lor­bek ** 11 Sav­ra­sen­ko ** 6 Lang­don *** 15 Khr­ya­pa * 3 P­la­ni­cic *** 14 Mor­ris *** 17 Vo­ront­se­vich * E­FES: En­der ** 11 S­mith *** 22 S­hum­pert * 4 T­horn­ton ** 8 Ke­rem ** 8 Vu­ja­nic * 4 Ka­ki­o­u­zis ** 9 Jo­nes * Cenk * 2 ­İLK YA­RI: 47-27 (CS­KA le­hi­ne) PE­Rİ­YOT­LAR: 27-9, 20-18, 27-18, 16-23
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT