BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yunus katliamı

Yunus katliamı

Ça­nak­ka­le’nin Ay­va­cık il­çe­si­ne bağ­lı Kü­çük­ku­yu bel­de­sin­de ö­lü yu­nus bu­lun­du.Ça­nak­ka­le’nin Ay­va­cık il­çe­si­ne bağ­lı Kü­çük­ku­yu bel­de­sin­de ö­lü yu­nus bu­lun­du. Li­man­ta­şı mev­ki­sin­de bu­lu­nan yak­la­şık 200 ki­log­ram a­ğır­lı­ğın­da­ki ö­lü yu­nu­sun sağ gö­zü­nün çevresinde ya­ra i­zi tes­pit e­dil­di. Yu­nus ba­lı­ğı­nın, avlanacak ba­lık­la­rı ye­di­ği ve kor­kut­tu­ğu ge­rek­çe­siy­le ba­lık­çı­lar ta­ra­fın­dan si­lah­la vu­rul­muş o­la­bi­le­ce­ği id­di­a e­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT