BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pet­rol fi­yat­la­rı 55 do­la­ra in­di

Pet­rol fi­yat­la­rı 55 do­la­ra in­di

Dün­ya­nın en bü­yük pet­rol tü­ke­ti­ci­si ko­nu­mun­da olan ABD’den ge­len olum­suz eko­no­mik ha­ber­le­rin pet­ro­le yö­ne­lik ta­le­bi azal­ta­ca­ğı en­di­şe­si ham pet­rol fi­yat­la­rı­nın ge­ri­le­me­si­ne se­bep ol­du.Dün­ya­nın en bü­yük pet­rol tü­ke­ti­ci­si ko­nu­mun­da olan ABD’den ge­len olum­suz eko­no­mik ha­ber­le­rin pet­ro­le yö­ne­lik ta­le­bi azal­ta­ca­ğı en­di­şe­si ham pet­rol fi­yat­la­rı­nın ge­ri­le­me­si­ne se­bep ol­du. New York’ta iş­lem gö­ren Ba­tı Tek­sas tü­rü ha­fif pet­ro­lün ara­lık ayı tes­lim fi­ya­tı 55.08 do­la­ra ge­ri­le­di. As­ya’nın en bü­yük pet­rol bor­sa­sı ko­nu­mun­da olan Sin­ga­pur’da da pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı 55 do­lar se­vi­ye­si­ne in­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT