BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘TAV, ya­tı­rı­ma rağ­men kâr­da’

‘TAV, ya­tı­rı­ma rağ­men kâr­da’

TAV Ha­va­li­man­la­rı Hol­ding AŞ, do­kuz ay­lık dö­nem­de 19.2 mil­yon YTL (10.3 mil­yon eu­ro ) net kâr açık­la­dı.TAV Ha­va­li­man­la­rı Hol­ding AŞ, do­kuz ay­lık dö­nem­de 19.2 mil­yon YTL (10.3 mil­yon eu­ro ) net kâr açık­la­dı. Fa­ali­yet­le­rin­den 253.8 mil­yon YTL na­kit sağ­la­dı­ğı kay­de­di­len açık­la­ma­da gö­rüş­le­ri­ne yer ve­ri­len TAV Ha­va­li­man­la­rı Hol­ding İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı M. Sa­ni Şe­ner, “Fi­nan­sal so­nuç­lar­da ya­tı­rı­ma rağ­men kâr ya­ka­la­dık. Stra­te­ji­si bü­yü­me olan şir­ket­le­rin ya­tı­rım­la­rın­dan do­la­yı ilk yıl­lar­da kâr açık­la­ma­la­rı zor­dur. TAV, ilk 9 ay­da Tu­nus’ta­ki ha­va­li­ma­nı için 156 mil­yon eu­ro ya­tı­rım yap­ma­sı­na rağ­men kon­so­li­de baz­da 19.2 mil­yon YTL kâr et­ti” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT