BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fener kan terledi

Fener kan terledi

E­u­ro­le­a­gu­e ma­çın­da çok zor­lan­dı­ğı O­lim­pi­ja’yı 89-87 mağ­lup et­me­yi bil­diE­u­ro­le­a­gu­e ma­çın­da çok zor­lan­dı­ğı O­lim­pi­ja’yı 89-87 mağ­lup et­me­yi bil­di UZAT­MA­DA GÜL­DÜ F.Bah­çe Ül­ker, Eu­ro­le­agu­e C Gru­bu’nda ga­li­bi­ye­ti ol­ma­yan Slo­ven ta­kı­mı Olim­pi­ja’yı iki uzat­ma so­nun­da yen­me­yi ba­şar­dı: 89-87. Ma­ça mi­sa­fir ekip iyi baş­la­dı. Be­gic ve İli­evs­ki’nin sa­yı­la­rıy­la öne ge­çen Olim­pi­ja’ya, Ra­sim ve Oğuz’la kar­şı­lık ve­ren F.Bah­çe, Emir ve Mir­sad’ın ka­tı­lı­mıy­la ilk çey­re­ği 24-17 üs­tün ta­mam­la­dı. 2. çey­rek­te an­la­şıl­maz bir dur­gun­luk ya­şa­yan F.Bah­çe, İli­evs­ki, Go­lu­bo­vic, Wal­la­ce ve Zu­pan’ın sa­yı­la­rı­na en­gel ola­ma­dı ve ilk ya­rı so­nun­da fark eri­di: 43-42. PRELD­ZİC SAH­NE AL­DI 3. çey­rek­te Preld­zic’in üret­ken­li­ğiy­le sa­yı­lar bu­lan F.Bah­çe üs­tün­lü­ğü tek­rar eli­ne al­dı ve 4. çey­re­ğe 62-56 ön­de gir­di. Bu bö­lüm­de İli­evs­ki ve Oz­bolt’la ma­ça ası­lan mi­sa­fir ekip Be­gic’in de ka­tı­lı­mıy­la öne bi­le geç­ti: 66-68. Ye­ni­den sah­ne alan Preld­zic, sa­yı­la­rıy­la ma­çı uzat­ma­la­ra ta­şı­dı: 73-73. Uzat­ma­nın son sa­ni­ye­le­ri­ne F.Bah­çe ön­de gir­di an­cak Ru­dez ma­çı ikin­ci kez uzat­tı: 81-81. Gre­en, Mir­sad ve Mrsic’le sa­yı­lar bu­lan F.Bah­çe, İli­evs­ki son atı­şı ka­çı­rın­ca maç­tan 89-87 ga­lip ay­rıl­dı. SA­LON: Ab­di İpek­çi Spor Sa­lo­nu HA­KEM­LER: Le­oni­das Spi­ri­do­nos (Yu­na­nis­tan), Vi­cen­te Bul­to (İs­pan­ya), Pa­na­gi­otis Anas­to­po­ulos (Yu­na­nis­tan) FE­NER­BAH­ÇE ÜL­KER: Gre­en *** 13, Mir­sad *** 14, Ra­sim *** 13, Mrsic ** 8, Vid­mar * 1, Enes * , Oğuz *** 15, Smith ** 7, Preld­zic **** 18 UNI­ON OLIM­PI­JA: Wal­la­ce ** 7, Ili­evs­ki **** 22, Klo­bu­car *, Ru­dez ** 7, Mi­lic * 4, Be­gic *** 9, Go­lu­bo­vic ** 8, Zu­pan *** 10, Ro­bin­son *, Oz­bolt *** 20 İLK YA­RI: 43-42 (F.Bah­çe le­hi­ne) PE­Rİ­YOT­LAR: 24-17, 19-25, 19-14, 11-17, 1.UZAT­MA: 8-8, 2.UZAT­MA: 8-6
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT