BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Ci­han­gir 6766545 Em­re 5097757 BAĞ­CI­LAR: Se­na­nur 4354429 Züm­rüt 4744444 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Pa­zar­ye­ri 5054338 Yay­la 4413676 Gü­neş 6549993 Ha­le 5070685 Ha­kan 5514279 BA­KIR­KÖY: Ha­yat 5700510 Ca­pa­cıty 5601016 Po­lat 5710993 Ci­han 5733110 Lok­man 5735793 BAY­RAM­PA­ŞA: Ha­kan 5440509 Saa­det 6164391BE­ŞİK­TAŞ: Ke­rem 2654506 Se­ma 3472556 Aran 3514901 Yağ­mur 2367061 BE­YOĞ­LU:Şu­le 2924025 Ay­dın 3693616 Ka­sım­pa­şa 2534193 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Yıl­dız 6070810 Stars 8528880 D-Sil­va 8734647 Ku­ru­çeş­me 8865288 Sıh­hat 8827205 Ba­tı­köy 8635593 Çı­nar 8590710 Gü­zel­yurt 8539869 Av­ru­pa 4501500 ÇA­TAL­CA: Sağ­lık 7893605 Şi­rin 7712149 EMİ­NÖ­NÜ: Ci­rit 5220318 ESEN­LER: Emek 4308118 Nil 5689230 EYÜP: Bal­kan 6277222 Ga­ye 6162289 Er­gin 3222969 FA­TİH: Ça­pa Der­man 5860598 Sim­la 5884610 Uğur­can 5309637 Se­rap 4911739 Zem­zem 6313682 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Gül 5353043 Sağ­lık 5978767 Ba­rış 4195750 Öz­gün 4973282 Se­vinç 5941220 GÜN­GÖ­REN: Der­man 6430368 De­va 5052588 Gü­nal 4627768 Ömer 5751834 KA­ĞIT­HA­NE: Ar­da 3217890 Der­ya 2683335 Şi­fa 2640255 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Yıl­maz 6481631 İkin­ci Etap 4855406 Zey­ne­bi­ye 6931918 Gü­ver­cin 5792689 Tür­ki­ye 5805115 Fer­hat 6933808 SA­RI­YER: Ay­şen 2854235 Öz­gür 2235030 Can­ba­kan 2425140 Sİ­LİV­Rİ: Pe­lin 7288846 Yal­çın 7315104 ŞİŞ­Lİ:Aya­za­ğa Et­fal 2890562 Bu­rak 2664946 Er­çin 2962107 Hu­zur 2206272 Şiş­li Sıh­hat 2402262 ZEY­TİN­BUR­NU: Ad­li­ye 5825838 Ye­di­ku­le 6797565 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 Ye­ni 3823800 Ha­yat 3519907 Kı­na­lı 3814151 BEY­KOZ: Gü­lay 4657811 İl­kem 3239595 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Gül­çin 4106902 So­ley 3803978 Ça­lış 5665800 Tel­li­ka­vak 4117162 Yar­dım­cı 3691603 Ya­ren 3866099 Ye­ni Şe­hir 3027270 İn­ci 3393048 Yıl­dız 4500806 Me­li­sa 4554886 Şük­rü­bey 5748083 KAR­TAL: Do­ğu 3710350 Gül­ni­hal 3741715 Hür­ri­yet 4512600 Ser­dar 3989166 Hü­ma 3096215 Me­li­ke 4881521 Zer­rin 3772552 Ef­sa­ne 4719718 MAL­TE­PE: Sü­rey­ya Al­tın­te­pe 5199879 Çağ­rı 3520636 PEN­DİK: Ye­şim 3787908 Öz­lem 3924212 Ay­gan 4914110 SUL­TAN­BEY­Lİ: Al­tın­te­pe 5927131 Gök­san 4193520 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 İpek 7103040 TUZ­LA: De­mir­taş 4468206 Der­man 4232407 ÜM­RA­Nİ­YE: Me­di­ne 6115050 Ok­ya­nus 5400035 Bi­len 6426191 Çe­lik 6215452 Def­ne 6227216 Seç­kin 6312717 Esen 3352132 ÜS­KÜ­DAR: Es­ra 3216985 Çen­gel­köy Güç­lü 3328358 Ben­gi­su 3243611 Fa­toş 3410179 Ogün 3104373 Ye­ni Mar­ma­ra Gü­lin 3401200
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94369
  % 1.28
 • 5.3669
  % -1.34
 • 6.1144
  % -1.33
 • 6.9087
  % -1.35
 • 222.822
  % -1.1
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT