BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş ka­dı­nı­nın ka­ti­li ya­ka­lan­dı

İş ka­dı­nı­nın ka­ti­li ya­ka­lan­dı

Geç­ti­ği­miz haf­ta içe­ri­sin­de öl­dü­rü­len iş ka­dı­nı Hül­ya Işık­lı’nın ka­til zan­lı­sı ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len Erol A. ya­ka­lan­dı.> Al­pars­lan De­mir­baş KIR­ŞE­HİR İHA Geç­ti­ği­miz haf­ta içe­ri­sin­de öl­dü­rü­len iş ka­dı­nı Hül­ya Işık­lı’nın ka­til zan­lı­sı ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len Erol A. ya­ka­lan­dı. Işık­lı Ya­pı Mar­ket’in sa­hi­bi 2 ço­cuk an­ne­si Hül­ya Işık­lı’nın (41), ge­çen Cu­ma gü­nü Uzun Çar­şı’da­ki iş ye­ri­nin ikin­ci ka­tın­da uğ­ra­dı­ğı si­lah­lı sal­dı­rı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan so­ruş­tur­ma baş­la­tan gü­ven­lik güç­le­ri, ka­til zan­lı­sı­nın Erol A. ol­du­ğu­nu be­lir­le­di. Zan­lı Erol A., Kır­şe­hir Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğünce oluş­tu­ru­lan özel ekip­ler ta­ra­fın­dan, oto­mo­bil­le Ka­ra­kurt kö­yün­den şe­hir mer­ke­zi­ne se­yir ha­lin­dey­ken ya­ka­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT