BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş­ken­ce­ye 5 tu­tuk­la­ma

İş­ken­ce­ye 5 tu­tuk­la­ma

Sa­kar­ya L Ti­pi Ce­za­evin­de ka­lan bir tu­tuk­lu, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­na ‘ce­za­evin­de iş­ken­ce gör­dü­ğü’ yo­lun­da ih­bar­da bu­lun­du.Sa­kar­ya L Ti­pi Ce­za­evin­de ka­lan bir tu­tuk­lu, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­na ‘ce­za­evin­de iş­ken­ce gör­dü­ğü’ yo­lun­da ih­bar­da bu­lun­du. Ada­let Ba­kan­lı­ğı, id­di­ala­rı ce­za­evi­nin bu­lun­du­ğu Fe­riz­li Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na in­ti­kal et­tir­di. Fe­riz­li Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğın­ca id­di­alar­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı. So­ruş­tur­ma so­nu­cun­da, Fe­riz­li Sulh Ce­za Mah­ke­me­sin­ce 2’si in­faz ko­ru­ma baş­me­mu­ru 3’ü de in­faz ko­ru­ma me­mu­ru ol­mak üze­re 5 ki­şi ‘iş­ken­ce’ su­çun­dan tu­tuk­lan­dı. (SA­KAR­YA İHA)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT