BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Los An­ge­les ya­nı­yor!..

Los An­ge­les ya­nı­yor!..

ABD’nin Los An­ge­les şeh­ri­nin ku­zey­ba­tı­sın­da, ün­lü­le­rin ev­le­ri­nin bu­lun­du­ğu Mon­te­ci­to’da çı­kan yan­gın­da mil­yon­lar­ca do­lar­lık en az 70 ev ha­sar gör­dü.ABD’nin Los An­ge­les şeh­ri­nin ku­zey­ba­tı­sın­da, ün­lü­le­rin ev­le­ri­nin bu­lun­du­ğu Mon­te­ci­to’da çı­kan yan­gın­da mil­yon­lar­ca do­lar­lık en az 70 ev ha­sar gör­dü. San­ta Bar­ba­ra’ya 8 ki­lo­met­re ka­dar yak­la­şan yan­gın böl­ge­sin­de, John C­le­e­se, Ch­ris­top­her L­loyd ve Rob Lo­we’un gi­bi ün­lü ak­tör­le­rin ev­le­ri bu­lu­nu­yor. 2500 do­la­yın­da ki­şi­nin kaç­mak zo­run­da kal­dı­ğı böl­ge­de, 20 bin ka­dar ev e­lekt­rik­siz kal­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT