BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vo­da­fo­ne gün­de 1 YTL’ye li­mit­siz ko­nuş­tu­ru­yor

Vo­da­fo­ne gün­de 1 YTL’ye li­mit­siz ko­nuş­tu­ru­yor

Vo­da­fo­ne’un ye­ni ta­ri­fe­si Cep­Li­mit­siz, fa­tu­ra­lı Vo­da­fo­ne abo­ne­le­ri­ni ken­di ara­la­rın­da gün­de 1 YTL’ye li­mit­siz ko­nuş­tu­ru­yor.Vo­da­fo­ne’un ye­ni ta­ri­fe­si Cep­Li­mit­siz, fa­tu­ra­lı Vo­da­fo­ne abo­ne­le­ri­ni ken­di ara­la­rın­da gün­de 1 YTL’ye li­mit­siz ko­nuş­tu­ru­yor. Cep­Li­mit­siz’de ay­da 30.30 YTL öde­yen abo­ne­ler, tüm Vo­da­fo­ne’lu­lar­la li­mit­siz, di­ğer ope­ra­tör­ler ve sa­bit te­le­fon­lar­la da da­ki­ka­sı 30.30 YKr’den ko­nu­şu­yor. Ay­rı­ca ay­lık ek 6.06 YTL öde­yen Cep­Li­mit­siz abo­ne­le­ri, yurt için­de­ki tüm Vo­da­fo­ne’lu­la­ra üc­ret­siz SMS gön­de­re­bi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT