BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EN PA­HA­LI­SI AR­DA

EN PA­HA­LI­SI AR­DA

G.Sa­ray’ın genç yıl­dı­zı Ar­da Tu­ran, 15 mil­yon eu­ro be­del­le Sü­per Lig’in en pa­ha­lı oyun­cu­su du­ru­mun­da bu­lu­nu­yor.G.Sa­ray’ın genç yıl­dı­zı Ar­da Tu­ran, 15 mil­yon eu­ro be­del­le Sü­per Lig’in en pa­ha­lı oyun­cu­su du­ru­mun­da bu­lu­nu­yor. Av­ru­pa fut­bol lig­le­ri­nin trans­fer pi­ya­sa­sı bil­gi­le­ri­ni tu­tan Al­man in­ter­net si­te­si ‘trans­fer­markt.de’nin ve­ri­le­ri­ne gö­re F.Bah­çe­li Güi­za ile Alex, 14’er mil­yon eu­ro ile pi­ya­sa de­ğe­ri en yük­sek oyun­cu sı­ra­la­ma­sın­da 2. sı­ra­yı alır­lar­ken, bu fut­bol­cu­la­rı G.Sa­ray­lı Mei­ra 10 mil­yon eu­ro ile iz­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT