BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VOLKAN DEMİREL: Devamı gelecek

VOLKAN DEMİREL: Devamı gelecek

F.Bah­çe’nin mil­li fi­le bek­çi­si Vol­kan De­mi­rel ken­di in­ter­net si­te­sin­den yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da, “Çı­kı­şı­mız sü­re­cek” de­di.F.Bah­çe’nin mil­li fi­le bek­çi­si Vol­kan De­mi­rel ken­di in­ter­net si­te­sin­den yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da, “Çı­kı­şı­mız sü­re­cek” de­di. Vol­kan, “Sa­kat­lı­ğı ge­çen ar­ka­daş­la­rı­mı­zın da ta­kı­ma ka­tıl­ma­sıy­la i­yi so­nuç­lar al­ma­ya baş­la­dık. G.Sa­ray ga­li­bi­ye­ti i­le ye­ni bir se­ri­nin baş­la­dı­ğı­na i­na­nı­yo­rum. An­ka­ra, Por­to ve Be­şik­taş maç­la­rı­nı da ka­za­na­rak ca­mi­a­mı­zın yü­zü­nü gül­dür­mek is­ti­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 117235
  % 1.81
 • 3.7784
  % -0.72
 • 4.6204
  % -0.74
 • 5.2799
  % 0.22
 • 161.959
  % -0.71
 
 
 
 
 
KAPAT