BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VOLKAN DEMİREL: Devamı gelecek

VOLKAN DEMİREL: Devamı gelecek

F.Bah­çe’nin mil­li fi­le bek­çi­si Vol­kan De­mi­rel ken­di in­ter­net si­te­sin­den yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da, “Çı­kı­şı­mız sü­re­cek” de­di.F.Bah­çe’nin mil­li fi­le bek­çi­si Vol­kan De­mi­rel ken­di in­ter­net si­te­sin­den yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da, “Çı­kı­şı­mız sü­re­cek” de­di. Vol­kan, “Sa­kat­lı­ğı ge­çen ar­ka­daş­la­rı­mı­zın da ta­kı­ma ka­tıl­ma­sıy­la i­yi so­nuç­lar al­ma­ya baş­la­dık. G.Sa­ray ga­li­bi­ye­ti i­le ye­ni bir se­ri­nin baş­la­dı­ğı­na i­na­nı­yo­rum. An­ka­ra, Por­to ve Be­şik­taş maç­la­rı­nı da ka­za­na­rak ca­mi­a­mı­zın yü­zü­nü gül­dür­mek is­ti­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT