BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > UĞUR İNCEMAN: Şampiyonluğun favorisiyiz

UĞUR İNCEMAN: Şampiyonluğun favorisiyiz

Be­şik­taş’ın ye­ni t­rans­fer­le­rin­den U­ğur İn­ce­man, ku­lü­bün res­mi ya­yın or­ga­nı o­lan Yav­ru Kar­tal Der­gi­si’ne ver­di­ği rö­por­taj­da Fan C­lub ü­ye­le­ri­nin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı.Be­şik­taş’ın ye­ni t­rans­fer­le­rin­den U­ğur İn­ce­man, ku­lü­bün res­mi ya­yın or­ga­nı o­lan Yav­ru Kar­tal Der­gi­si’ne ver­di­ği rö­por­taj­da Fan C­lub ü­ye­le­ri­nin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. Ken­di­si­ni V.Ma­ni­sa’ya t­rans­fer e­den Mus­ta­fa De­niz­li i­le ye­ni­den ça­lış­ma­nın o­nu­ru­nu ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­yen İn­ce­man, “Se­zo­na i­yi baş­la­dık. Mus­ta­fa De­niz­li i­le ye­ni bir dö­ne­me gir­dik. Şam­pi­yon­lu­ğun en bü­yük fa­vo­ri­si­yiz” de­di. İn­ce­man, G.Sa­ray’dan Ar­da ve Lin­coln, F.Bah­çe’den i­se A­lex’i be­ğen­di­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT