BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Son ga­zi­nin is­mi so­ka­ğa ve­ri­le­cek

Son ga­zi­nin is­mi so­ka­ğa ve­ri­le­cek

İs­tan­bul’da dün dev­let tö­re­niy­le top­ra­ğa ve­ri­len İs­tik­lal Sa­va­şı’nın son ga­zi­si Mus­ta­fa Şe­kip Bir­göl’ün is­mi Bü­yük­çek­me­ce’de bir so­ka­ğa ve­ri­le­cek.İs­tan­bul’da dün dev­let tö­re­niy­le top­ra­ğa ve­ri­len İs­tik­lal Sa­va­şı’nın son ga­zi­si Mus­ta­fa Şe­kip Bir­göl’ün is­mi Bü­yük­çek­me­ce’de bir so­ka­ğa ve­ri­le­cek. Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­san Ak­gün, “Bu in­san­la­rı­mı­zın unu­tu­lup git­me­me­si için son ga­zi­nin is­mi­ni bir so­ka­ğa ve­re­ce­ğiz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT