BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bilgisayar hırsızları yakalandı

Bilgisayar hırsızları yakalandı

Be­yoğ­lu’nda uy­gu­la­ma ya­pan yu­nus ekip­le­rin­den kaç­ma­ya ça­lı­şan bir tak­si­de, hır­sız­lık yap­tık­la­rı be­lir­le­nen 3 genç ya­ka­lan­dı.Be­yoğ­lu’nda uy­gu­la­ma ya­pan yu­nus ekip­le­rin­den kaç­ma­ya ça­lı­şan bir tak­si­de, hır­sız­lık yap­tık­la­rı be­lir­le­nen 3 genç ya­ka­lan­dı. Tak­si ba­ga­jın­da ya­pı­lan in­ce­le­me­de, bir ev­den ça­lın­dı­ğı be­lir­le­nen LCD bil­gi­sa­yar ek­ra­nı ve di­züs­tü bil­gi­sa­yar ele ge­çi­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
KAPAT