BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sö­ğüt­lü­çeş­me ya­ya üst ge­çi­di bugün yı­kı­la­cak

Sö­ğüt­lü­çeş­me ya­ya üst ge­çi­di bugün yı­kı­la­cak

Zin­cir­li­ku­yu-Koz­ya­ta­ğı-Sö­ğüt­lü­çeş­me ara­sı in­şa­atı sü­ren met­ro­büs yol ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Sö­ğüt­lü­çeş­me ya­ya üst ge­çi­di yı­kı­la­cak.Zin­cir­li­ku­yu-Koz­ya­ta­ğı-Sö­ğüt­lü­çeş­me ara­sı in­şa­atı sü­ren met­ro­büs yol ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Sö­ğüt­lü­çeş­me ya­ya üst ge­çi­di yı­kı­la­cak. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Sö­ğüt­lü­çeş­me Tren İs­tas­yo­nu ya­nın­da bu­lu­nan TCDD’ye ait ya­ya üst ge­çit köp­rü­sü yı­kım ça­lış­ma­la­rı, bu ge­ce 24.00 ile Pa­zar gü­nü 06.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Yı­kım ça­lış­ma­la­rı se­be­biy­le D-100 bağ­lan­tı yo­lu, Zi­ver­bey kav­şa­ğın­dan iti­ba­ren tra­fi­ğe ka­pa­tı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT