BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­si kom­şu­ aileleri ağır­lı­yor

Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­si kom­şu­ aileleri ağır­lı­yor

Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­sin­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ge­le­nek­sel­le­şen “Kom­şu Gü­nü” et­kin­li­ğin­de Emir­gan­lı­lar, ika­met­gah­la­rı­nı gös­te­ren bir bel­gey­le muh­tar­lık­tan da­ve­ti­ye ala­rak, 19 Ka­sım Çar­şam­ba gü­nü mü­ze­yi ve Sal­va­dor Da­li ser­gi­si­ni üc­ret­siz ge­ze­bi­le­cek.Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­sin­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ge­le­nek­sel­le­şen “Kom­şu Gü­nü” et­kin­li­ğin­de Emir­gan­lı­lar, ika­met­gah­la­rı­nı gös­te­ren bir bel­gey­le muh­tar­lık­tan da­ve­ti­ye ala­rak, 19 Ka­sım Çar­şam­ba gü­nü mü­ze­yi ve Sal­va­dor Da­li ser­gi­si­ni üc­ret­siz ge­ze­bi­le­cek. “Mü­ze­ye gi­riş ve çay­lar biz­den, gez­me­si siz­den!” slo­ga­nıy­la du­yu­ru­lan et­kin­lik, Sa­ban­cı Mü­ze­si’nin kom­şu­la­rıy­la ba­ğı­nı güç­len­dir­me­yi amaç­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT