BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EUROLEAGUE PANORAMA

EUROLEAGUE PANORAMA

Eu­ro­le­agu­e’in 4. haf­ta­sın­da Efes, Mos­ko­va’da hiç­bir var­lık gös­te­re­mez­ken, F.Bah­çe Ül­ker son sı­ra­da­ki Olim­pi­ja kar­şı­sın­da ol­duk­ça zor­lan­dı.> Tur­gay Sa­kar­ya - tur­gay.sa­kar­ya@tg.com.tr SAVUNMA Eu­ro­le­agu­e’in 4. haf­ta­sın­da Efes, Mos­ko­va’da hiç­bir var­lık gös­te­re­mez­ken, F.Bah­çe Ül­ker son sı­ra­da­ki Olim­pi­ja kar­şı­sın­da ol­duk­ça zor­lan­dı. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler, ga­li­bi­ye­te an­cak 2. uzat­ma­da ula­şa­bil­di. Sa­vun­ma­sıy­la övün­dü­ğü­müz Efes, Rus­ya’da sa­vun­ma­nın “S’’si­ni ya­pa­ma­dı. Ra­ki­be ve­ri­len ri­ba­unt­lar (33-19), üç­lük ola­rak (18/25) ge­ri dön­dü. F.Bah­çe Ül­ker de Efes’ten fark­lı de­ğil­di. İlk uzat­ma­nın so­nun­da Ra­sim’in ra­ki­bi­ni ka­çı­rıp ma­çın ye­ni­den uzat­ma­ya git­me­si, Tan­je­vic’i bi­le çi­le­den çı­kar­dı. Bi­ti­me 9 sa­ni­ye ka­la, Ili­evs­ki’nin ko­ca sa­ha­yı tek ba­şı­na ge­çip üç­lü­ğe kal­kış­ma­sı ise ina­nı­lır gi­bi de­ğil­di. Efes ve Fe­ner­bah­çe Ül­ker’in her­ke­sin her­ke­si yen­di­ği lig­de, en kı­sa za­man­da to­par­la­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Eu­ro­le­agu­e’de A Gru­bu’nda Ci­bo­na, B Gru­bu’nda Sie­na ve C Gru­bu’nda TA­U kay­be­din­ce, ye­nil­gi­siz tek ta­kım CSKA Mos­ko­va kal­dı. A GRUBU ­TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P ­1­-O­lim­pi­a­kos 4 3 1 326 291 7 2-­Ci­bo­na 4 3 1 291 286 7 3-­Ma­la­ga 4 2 2 303 301 6 4-­Mac­ca­bi 4 2 2 316 328 6 5­-A­vel­li­no 4 2 2 302 316 6 6-­Le Mans 4 - 4 286 302 4 B GRUBU ­TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P ­1-­Bar­ce­lo­na 4 3 1 307 253 7 2-­Si­e­na 4 3 1 320 280 7 3-­Pa­nat­hi­na­i­kos 4 3 1 305 287 7 4-P­ro­kom 4 2 2 289 276 6 5-­Nancy 4 1 3 255 317 5 6-­Zal­gi­ris 4 - 4 242 305 4 C GRUBU ­TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P 1-­TA­U 4 3 1 367 318 7 2-­Ro­ma 4 3 1 319 296 7 3-FB Ül­ker 4 3 1 311 307 7 4­-A.Ber­lin 4 2 2 280 323 6 5-­Ba­da­lo­na 4 1 3 291 293 5 6­-O­lim­pi­ja 4 - 4 308 339 4 D GRUBU ­TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P 1-CS­KA 4 4 - 324 238 8 2-R.Mad­rid 4 2 2 288 274 6 3-­Par­ti­zan 4 2 2 289 286 6 4­-E­fes 4 2 2 279 299 6 5-­Pa­ni­o­ni­os 4 2 2 268 309 6 6-­Mi­la­no 4 - 4 280 322 4
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT