BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Ka­ra­de­niz Ec­za­ne­si 5095556 Se­ma Ec­za­ne­si 4231044 BAĞ­CI­LAR: Ay­şe Ec­za­ne­si 6511144 İl­han Ec­za­ne­si 4620802 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Su Ec­za­ne­si 4411737 Şu­le Ec­za­ne­si 5573735 Öz­lem Ec­za­ne­si 4423396 Şi­fa Ec­za­ne­si 4510421 Ye­ni Şi­fa Ec­za­ne­si 5030590 BA­KIR­KÖY: Di­lan Ec­za­ne­si 4660463 Han­de Ec­za­ne­si 5716778 La­le Ec­za­ne­si 5599999 Oral Ec­za­ne­si 5805911 Ye­ni Ha­yat Ec­za­ne­si 6631197 BAY­RAM­PA­ŞA: Nus­ret Ec­za­ne­si 5453993 BE­ŞİK­TAŞ: Ku­ru­çeş­me Ec­za­ne­si 2655011 Der­ya Ec­za­ne­si 2581050 Mü­ni­re Ec­za­ne­si 2642756 Ye­ni Ec­za­ne 2618444 BE­YOĞ­LU: Mis Ec­za­ne­si 2496132 Çev­re Ec­za­ne­si 3693426 De­re­bo­yu Ec­za­ne­si 2389769 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Ma­vi Ec­za­ne­si 6695951 Tür­ker Ec­za­ne­si 8537671 Me­ral Ec­za­ne­si 8553994 Ye­ni Üs­tün Ec­za­ne­si 6890826 Me­li­ke Ec­za­ne­si 8835719 Ha­ri­ka Ec­za­ne­si 8638484 Eren Ec­za­ne­si 8615300 Ya­kup­lu Ec­za­ne­si 8767588 Öz­can Ec­za­ne­si 5967298 ÇA­TAL­CA: Ye­ni Ec­za­ne 7891129 Zey­ni Ec­za­ne­si 7711689 EMİ­NÖ­NÜ: Onur Ec­za­ne­si 5206122 ESEN­LER: Emel Ec­za­ne­si 4308477 Ba­ha­dır Ec­za­ne­si 5680148 EYÜP: Ba­şak Ec­za­ne­si 6275967 Ufuk Ec­za­ne­si 4176011 Kar­de­len Ec­za­ne­si 3603555 FA­TİH: Ak Ec­za­ne­si 5894189 Ca­nan Ec­za­ne­si 5855817 Ka­le Ec­za­ne­si 5256043 Ha­yat Ec­za­ne­si 6315208 Şi­fa Ec­za­ne­si 6316470 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Bar­ba­ros Ec­za­ne­si 6497785 Can Ec­za­ne­si 4180304 As­lı Ec­za­ne­si 5976009 Esen­te­pe Ec­za­ne­si 5365444 Gür­cü­oğ­lu Ec­za­ne­si 6161719 Mel­tem Ec­za­ne­si 5944647 GÜN­GÖ­REN: Can Ec­za­ne­si 5753764 Itır Ec­za­ne­si 5563874 Se­ma Ec­za­ne­si 6431121 KA­ĞIT­HA­NE: İrem Ec­za­ne­si 2226675 Fi­liz Ec­za­ne­si 2694951 Yi­ğit Ec­za­ne­si 2682786 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Al­tın­şe­hir Ec­za­ne­si 6782658 Dinç­ler Ec­za­ne­si 4877489 Se­len Ec­za­ne­si 6939388 Nur­şen Ec­za­ne­si 5990171 Al­tay Ec­za­ne­si 5807652 Gök­çe Ec­za­ne­si 6985208 SA­RI­YER: Se­zer Ec­za­ne­si 2865910 Ulu­soy Ec­za­ne­si 2653714 Bü­yük­de­re Ec­za­ne­si 2717984 ŞİŞ­Lİ: Ye­şil­te­pe Ec­za­ne­si 2894282 Oğuz­han Ec­za­ne­si 2756325 Er­soy Ec­za­ne­si 2402267 Sev­gi Ec­za­ne­si 2565205 Şiş­li Şa­fak Ec­za­ne­si 2470699 Sİ­LİV­Rİ: Er­ci­yes Ec­za­ne­si 7273072 Tuğ­ba Ec­za­ne­si 7316938 ZEY­TİN­BUR­NU: Em­re Ec­za­ne­si 5468202 Se­lim Ec­za­ne­si 6793227 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Mer­kez Ec­za­ne­si 3826392 Ha­yat Ec­za­ne­si 3519907 De­niz Ec­za­ne­si 3815181 BEY­KOZ: Ca­nel Ec­za­ne­si 3328922 Ça­yır Ec­za­ne­si 4242898 Mu­rat Ec­za­ne­si 4792590 KA­DI­KÖY: Ata Ec­za­ne­si 3804026 Ka­ra­ke­çi­li Ec­za­ne­si 3732848 Bir­su Ec­za­ne­si 5656441 Çe­men­zar Ec­za­ne­si 5665693 Il­gın Ec­za­ne­si 3368851 Pe­lin Ec­za­ne­si 3562859 Su­na Ec­za­ne­si 4785525 Ca­fe­ra­ğa Ec­za­ne­si 3466124 Eren­gül Ec­za­ne­si 3381280 Nur­se­li Ec­za­ne­si 4184415 Ol­cay Ec­za­ne­si 4552172 Sa­kar­ya Ec­za­ne­si 5751262 KAR­TAL: Ce­viz­li Ec­za­ne­si 4422639 Do­lu­nay Ec­za­ne­si 3530805 Ka­ra­de­niz Ec­za­ne­si 4528980 Nu­ral Ec­za­ne­si 5611362 Der­man Ec­za­ne­si 3777507 Bay­kan Ec­za­ne­si 3065300 Ha­ti­ce Ec­za­ne­si 4521490 MAL­TE­PE: Ana­do­lu Ec­za­ne­si 4279097 Ti­mur Ec­za­ne­si 3881708 Öz­lem Ec­za­ne­si 3708282 PEN­DİK: Mer­kez Çar­şı Ec­za­ne­si 4821456 Gül­den Ec­za­ne­si 5962769 Yi­ği­toğ­lu Ec­za­ne­si 4836336 SUL­TAN­BEY­Lİ: Si­nan Ec­za­ne­si 4196506 Şİ­LE: Şi­fa Ec­za­ne­si 7218169 Şen­gül Ec­za­ne­si 7115204 TUZ­LA: Sağ­lık Ec­za­ne­si 4933009 Ye­ni Şi­fa Ec­za­ne­si 3953277 Bur­cu Ec­za­ne­si 4235620 ÜM­RA­Nİ­YE: Ih­la­mur­ku­yu Ec­za­ne­si 6128025 Ömür Ec­za­ne­si 3288704 Sa­rı­ga­zi Ec­za­ne­si 6223628 Taş­de­len Ec­za­ne­si 3126658 Şef­kat Ec­za­ne­si 6328330 Üm­ra­ni­ye Ec­za­ne­si 3351117 Du­ru­can Ec­za­ne­si 6601271 ÜS­KÜ­DAR: Ye­ni Ka­ra­de­niz Ec­za­ne­si 3216426 Bah­çe­li­ev­ler Ec­za­ne­si 3081100 Sa­fir Ec­za­ne­si 3440839 Bü­lent Ec­za­ne­si 5538767 Mar­ma­ra Ec­za­ne­si 3345268 Sel­man Ec­za­ne­si 53286063
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT