BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Okan Ba­yül­gen’e “pe­ruk­lu ce­vap”

Okan Ba­yül­gen’e “pe­ruk­lu ce­vap”

Okan Ba­yül­gen, Pe­tek Din­çöz’ün saç mo­de­li­ni “ti”ye al­mış ve “Saç­la­rı­nı ka­zı­tı­yor ga­li­ba” di­ye­rek es­pri yap­mış­tı...Okan Ba­yül­gen, Pe­tek Din­çöz’ün saç mo­de­li­ni “ti”ye al­mış ve “Saç­la­rı­nı ka­zı­tı­yor ga­li­ba” di­ye­rek es­pri yap­mış­tı... Pe­tek Din­çöz de saç­la­rı­na gön­der­me ya­pan Okan’a es­pri­li bir dil­le ce­vap ver­di. “Arım Ba­lım Pe­te­ğim” prog­ra­mın­da Okan Ba­yül­gen’in, saç yo­ru­mu­nu ek­ra­na ge­ti­ren Pe­tek Din­çöz, siv­ri dil­li şov­me­nin ku­lak­la­rı­nı ka­pa­tan uzun saç­la­rı­nı ka­pat­ma­sı için pe­ruk he­di­ye et­ti... Pe­ru­ğu da bu haf­ta Ba­yül­gen’e ko­nuk ola­cak olan Ozan Or­hon’a tes­lim et­ti...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT