BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kulağından ameliyat oldu

Kulağından ameliyat oldu

Pa­zar gü­nü Di­yar­ba­kır kon­se­rin­den dö­ner­ken bin­di­ği uçak­ta ha­va ba­sın­cı yü­zün­den ku­lak za­rı yır­tı­lan Cey­lan, ge­çir­di­ği ame­li­ya­tın ar­dın­dan sa­ğır ol­ma teh­li­ke­si­ni at­lat­tı.Pa­zar gü­nü Di­yar­ba­kır kon­se­rin­den dö­ner­ken bin­di­ği uçak­ta ha­va ba­sın­cı yü­zün­den ku­lak za­rı yır­tı­lan Cey­lan, ge­çir­di­ği ame­li­ya­tın ar­dın­dan sa­ğır ol­ma teh­li­ke­si­ni at­lat­tı. Yap­tı­ğı uçak yol­cu­lu­ğun­da mes­lek ha­ya­tı teh­li­ke­ye gi­ren Cey­lan, apar to­par Gay­ret­te­pe Met­ro­po­li­tan Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­mış­tı. Has­ta­ne­de ya­pı­lan tet­kik­ler so­nu­cun­da ön­ce ilaç te­da­vi­si uy­gu­la­nan Cey­lan, dün ame­li­yat ol­du ve sa­ğır ol­mak­tan kur­tul­du. Ame­li­ya­tın ar­dın­dan sa­nat­çı ta­bur­cu ola­rak evin­de din­len­me­ye çe­kil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101429
  % 1.29
 • 5.2734
  % -0.32
 • 5.9792
  % -0.77
 • 6.8799
  % -0.32
 • 217.242
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT