BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tü­zün: Hadise başarılı olur

Tü­zün: Hadise başarılı olur

Si­bel Tü­zün, ye­ni al­bü­mü ve ye­ni ima­jıy­la Star TV’de ek­ra­na ge­len Arım Ba­lım Pe­te­ğim’in can­lı ya­yı­nı­na ka­tıl­dı!..Si­bel Tü­zün, ye­ni al­bü­mü ve ye­ni ima­jıy­la Star TV’de ek­ra­na ge­len Arım Ba­lım Pe­te­ğim’in can­lı ya­yı­nı­na ka­tıl­dı!.. Es­ki Eu­ro­vi­si­on tem­sil­ci­miz Si­bel Tü­zün, Tür­ki­ye’yi Eu­ro­vi­si­on’da tem­sil ede­cek olan Ha­di­se için şöy­le ko­nuş­tu: “Ha­di­se’yi hiç din­le­me­dim. Ama can­lı per­for­man­sı çok iyiy­miş. Bu ya­rış­ma­da önem­li olan can­lı şar­kı söy­le­mek. Ben­ce Eu­ro­vi­si­on’a katılacak olan sanatçımız bü­tün dün­ya­nın or­tak di­li olan İn­gi­liz­ce şar­kı seslendirmelidir. Ha­di­se’nin ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­nı ve iyi bir derece yapacağını da dü­şü­nü­yo­rum” diyerek genç yıldıza destek verdi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT