BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İpek Yo­lu’nda en­gel­li­le­re film

İpek Yo­lu’nda en­gel­li­le­re film

Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­ce 28 Ka­sım-4 Ara­lık ta­rih­le­rin­de dü­zen­le­ne­cek “3. Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li”nde gör­me en­gel­li­ler için 5 özel ya­pım film gös­te­ri­le­cek.Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­ce 28 Ka­sım-4 Ara­lık ta­rih­le­rin­de dü­zen­le­ne­cek “3. Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li”nde gör­me en­gel­li­ler için 5 özel ya­pım film gös­te­ri­le­cek. Fes­ti­val­de; Ba­rış Pir­ha­san’ın yö­net­ti­ği “Adem’in Tren­le­ri”, Mah­sun Kır­mı­zı­gül’ün “Be­yaz Me­lek”, Der­viş Za­im’in “Cen­ne­ti Bek­ler­ken”, Tur­gut Ya­sa­lar”ın “Sis ve Ge­ce” ad­lı film­le­ri ile Ha­ya­o Mi­ya­za­ki’nin “Kom­şum To­to­ro” ad­lı çiz­gi fil­mi be­ğe­ni­ye su­nu­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT